אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 24/03/2018
24/03/2018
שבת
10:00
כניסה למוזיאון
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 25/03/2018
25/03/2018
יום א
10:00
כניסה למוזיאון
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 26/03/2018
26/03/2018
יום ב
10:00
כניסה למוזיאון
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 27/03/2018
27/03/2018
יום ג
16:00
כניסה למוזיאון
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 28/03/2018
28/03/2018
יום ד
10:00
כניסה למוזיאון
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 29/03/2018
29/03/2018
יום ה
10:00
כניסה למוזיאון
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 30/03/2018
30/03/2018
יום ו
10:00
כניסה למוזיאון
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 31/03/2018
31/03/2018
שבת
10:00
כניסה למוזיאון
כניסה למוזיאון
31/03/2018
שבת
10:00
כרטיסי כניסה לשבת
כניסה למוזיאון