אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 15/08/2020
15/08/2020
שבת
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
15/08/2020
שבת
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 18/08/2020
18/08/2020
יום ג
10:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
11:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
12:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
13:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
16:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
17:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
18:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
18/08/2020
יום ג
19:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 19/08/2020
19/08/2020
יום ד
10:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
19/08/2020
יום ד
11:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
19/08/2020
יום ד
12:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
19/08/2020
יום ד
13:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
19/08/2020
יום ד
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
19/08/2020
יום ד
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 20/08/2020
20/08/2020
יום ה
10:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
20/08/2020
יום ה
11:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
20/08/2020
יום ה
12:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
20/08/2020
יום ה
13:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
20/08/2020
יום ה
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
20/08/2020
יום ה
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 22/08/2020
22/08/2020
שבת
10:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
22/08/2020
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
כניסה למוזיאון
22/08/2020
שבת
11:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
22/08/2020
שבת
12:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
22/08/2020
שבת
13:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
22/08/2020
שבת
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
22/08/2020
שבת
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 25/08/2020
25/08/2020
יום ג
10:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
11:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
12:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
13:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
16:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
17:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
18:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
25/08/2020
יום ג
19:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 26/08/2020
26/08/2020
יום ד
10:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
26/08/2020
יום ד
11:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
26/08/2020
יום ד
12:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
26/08/2020
יום ד
13:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
26/08/2020
יום ד
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
26/08/2020
יום ד
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 27/08/2020
27/08/2020
יום ה
10:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
27/08/2020
יום ה
11:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
27/08/2020
יום ה
12:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
27/08/2020
יום ה
13:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
27/08/2020
יום ה
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
27/08/2020
יום ה
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 29/08/2020
29/08/2020
שבת
10:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
29/08/2020
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
כניסה למוזיאון
29/08/2020
שבת
11:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
29/08/2020
שבת
12:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
29/08/2020
שבת
13:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
29/08/2020
שבת
14:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון
29/08/2020
שבת
15:00
מוזיאון ישראל 20
כניסה למוזיאון