אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 24/08/2019
24/08/2019
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
כניסה למוזיאון
אירועים ביום 25/08/2019
25/08/2019
יום א
10:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
25/08/2019
יום א
11:45
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
25/08/2019
יום א
13:00
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
25/08/2019
יום א
14:15
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
25/08/2019
יום א
15:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
אירועים ביום 26/08/2019
26/08/2019
יום ב
10:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
26/08/2019
יום ב
11:45
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
26/08/2019
יום ב
13:00
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
26/08/2019
יום ב
14:15
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
26/08/2019
יום ב
15:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
אירועים ביום 27/08/2019
27/08/2019
יום ג
10:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
27/08/2019
יום ג
11:45
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
27/08/2019
יום ג
13:00
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
27/08/2019
יום ג
14:15
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
27/08/2019
יום ג
15:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
אירועים ביום 28/08/2019
28/08/2019
יום ד
10:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
28/08/2019
יום ד
11:45
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
28/08/2019
יום ד
13:00
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
28/08/2019
יום ד
14:15
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
28/08/2019
יום ד
15:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
אירועים ביום 29/08/2019
29/08/2019
יום ה
10:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
29/08/2019
יום ה
11:45
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
29/08/2019
יום ה
13:00
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
29/08/2019
יום ה
14:15
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
29/08/2019
יום ה
15:30
בונים את ארץ לעולם-לא
רחבת קראון
אירועים ביום 31/08/2019
31/08/2019
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
כניסה למוזיאון