מומלצים כניסה למוזיאון הרצאות סיורים מודרכים הבא כניסה למוזיאוןקודם
כניסה למוזיאון 2017
24/04/2017 עד 31/12/2017
דו יומי Two Days
תלת יומי Three Days
חבילת זהב Gold Entrance