ללא כסאות מסומנים

בין הפונקציונאלי לאסתטי-עיצוב הכלים בעולם העתיק 16/06/2017 11:00 אולמות המוזיאון אזור
רמת מחיר
מבוגר * ‪₪‬ 65.00 = ‪₪‬ 0.00
מנוי מוזיאון * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
סטודנט * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
חייל בשרות חובה * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
סה"כ