ללא כסאות מסומנים

הווה: על עיצוב במוזיאו 14/06/2017 18:00 אולמות המוזיאון אזור
רמת מחיר
מבוגר * ‪₪‬ 65.00 = ‪₪‬ 0.00
מנוי מוזיאון * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
סטודנט * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
חייל בשרות חובה * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
סה"כ