ללא כסאות מסומנים

הנאשם הראשון 14/03/2017 21:15 אולמות המוזיאון אזור
רמת מחיר
מבוגר * ‪₪‬ 65.00 = ‪₪‬ 0.00
מנוי מוזיאון * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
סטודנט * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
חייל בשרות חובה * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
בעלי קוד הטבה * ‪₪‬ 50.00 = ‪₪‬ 0.00
כרטיס הנחה * ‪₪‬ 50.00 = ‪₪‬ 0.00
סה"כ