ללא כסאות מסומנים

זה האיש:ישו בתרבות, בספרות ובקולנוע 31/01/2017 19:00 אודיטוריום שפרינגר אזור
רמת מחיר
מבוגר * ‪₪‬ 65.00 = ‪₪‬ 0.00
סטודנט * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
גמלאי * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
מנוי מוזיאון * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
סה"כ