ללא כסאות מסומנים

עבר: על עיצוב במוזיאון 13/06/2017 18:00 אולמות המוזיאון אזור
רמת מחיר
מבוגר * ‪₪‬ 65.00 = ‪₪‬ 0.00
מנוי מוזיאון * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
סטודנט * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
חייל בשרות חובה * ‪₪‬ 55.00 = ‪₪‬ 0.00
סה"כ