ללא כסאות מסומנים

LIVE במוזיאון: יהודה פוליקר 06/07/2017 20:30 גן האמנות אזור
רמת מחיר
מבוגר * ‪₪‬ 160.00 = ‪₪‬ 0.00
מנוי מוזיאון * ‪₪‬ 140.00 = ‪₪‬ 0.00
סטודנט * ‪₪‬ 150.00 = ‪₪‬ 0.00
ילד * ‪₪‬ 150.00 = ‪₪‬ 0.00
סה"כ