אירועים מיוחדים

בונים את ארץ לעולם-לא

מתי והיכן

רחבת קראון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 20 אוגוסט
10:30
רחבת קראון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 20 אוגוסט
11:45
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 אוגוסט
13:00
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 אוגוסט
14:15
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 אוגוסט
15:30
רחבת קראון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 21 אוגוסט
10:30
רחבת קראון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 21 אוגוסט
11:45
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוגוסט
13:00
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוגוסט
14:15
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוגוסט
15:30
רחבת קראון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 22 אוגוסט
10:30
רחבת קראון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 22 אוגוסט
11:45
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוגוסט
13:00
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוגוסט
14:15
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוגוסט
15:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום ראשון, 25 אוגוסט
10:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום ראשון, 25 אוגוסט
11:45
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום ראשון, 25 אוגוסט
13:00
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום ראשון, 25 אוגוסט
14:15
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום ראשון, 25 אוגוסט
15:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שני, 26 אוגוסט
10:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שני, 26 אוגוסט
11:45
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שני, 26 אוגוסט
13:00
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שני, 26 אוגוסט
14:15
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שני, 26 אוגוסט
15:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוגוסט
10:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוגוסט
11:45
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוגוסט
13:00
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוגוסט
14:15
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוגוסט
15:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוגוסט
10:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוגוסט
11:45
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוגוסט
13:00
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוגוסט
14:15
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוגוסט
15:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוגוסט
10:30
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוגוסט
11:45
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוגוסט
13:00
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוגוסט
14:15
רחבת קראון
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוגוסט
15:30

עוד מידע

  • E7N