כניסה למוזיאון אירועים מיוחדים

כניסה למוזיאון 2017

מתי והיכן

כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 20 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 21 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 22 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 23 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 24 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 25 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 26 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 27 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 28 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 29 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 01 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 02 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 03 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 04 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 05 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 06 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 07 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 08 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 09 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 10 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 11 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 12 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 13 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 14 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 15 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 16 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 17 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 18 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 19 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 20 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 21 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 22 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 23 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 24 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 25 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 26 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 27 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 28 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 29 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 30 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 31 דצמבר
10:00

עוד מידע

  • E7N