כניסה למוזיאון אירועים מיוחדים

כניסה למוזיאון 2017

אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:

מתי והיכן

כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 21 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 22 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 23 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 24 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 25 יולי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 28 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 29 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 30 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 31 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 01 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 02 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 03 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 04 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 05 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 06 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 07 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 08 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 09 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 10 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 11 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 12 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 13 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 14 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 18 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 19 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 20 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 21 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 22 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 23 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 24 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 25 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 26 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 27 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 28 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 29 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 31 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 01 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 02 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 03 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 04 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 05 ספטמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 06 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 07 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 08 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 09 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 10 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 11 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 12 ספטמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 13 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 14 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 15 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 16 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 17 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 18 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 19 ספטמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 20 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 21 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 22 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 23 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 24 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 25 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 26 ספטמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 27 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 28 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 29 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 30 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 01 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 02 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 03 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 04 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 05 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 06 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 07 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 09 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 10 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 13 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 14 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 15 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 16 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 17 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 18 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 19 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 20 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 21 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 22 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 23 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 24 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 25 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 26 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 27 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 28 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 30 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 31 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 02 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 03 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 04 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 05 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 06 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 07 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 08 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 09 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 10 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 11 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 12 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 13 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 14 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 15 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 16 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 17 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 18 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 19 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 20 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 21 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 22 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 23 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 24 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 25 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 26 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 27 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 28 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 29 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 01 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 02 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 03 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 04 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 05 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 06 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 07 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 08 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 09 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 10 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 11 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 12 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 13 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 14 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 15 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 16 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 17 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 18 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 19 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 20 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 21 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 22 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 23 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 24 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 25 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 26 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 27 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 28 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 29 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 30 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 31 דצמבר
10:00

עוד מידע

  • E7N