כניסה למוזיאון אירועים מיוחדים

כניסה למוזיאון

מתי והיכן

כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 17 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 18 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 19 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 20 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 21 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 22 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 23 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 24 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 25 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 26 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 27 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 28 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 29 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 30 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 31 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 02 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 03 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 05 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 09 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 10 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 11 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 12 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 13 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 16 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 17 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 18 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 19 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 23 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 24 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 25 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 26 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 30 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 01 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 02 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 03 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 04 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 05 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 06 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 07 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 08 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 09 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 10 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 11 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 12 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 13 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 14 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 15 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 16 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 17 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 18 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 21 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 22 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 23 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 24 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 25 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 28 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 29 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 30 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 31 דצמבר
10:00

עוד מידע

  • E7N