כניסה למוזיאון אירועים מיוחדים

כניסה למוזיאון

מתי והיכן

כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 26 פברואר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 פברואר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 פברואר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 02 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 03 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 05 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 מרץ
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 09 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 10 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 11 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 12 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 13 מרץ
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 16 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 17 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 18 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 19 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 מרץ
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 23 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 24 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 25 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 26 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 מרץ
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 30 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 31 מרץ
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 01 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 02 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 03 אפריל
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 04 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 05 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 06 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 07 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 09 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 10 אפריל
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 13 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 14 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 15 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 16 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 17 אפריל
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 18 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 19 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 20 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 21 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 22 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 23 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 24 אפריל
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 25 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 26 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 27 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 28 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 30 אפריל
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 01 מאי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 02 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 03 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 04 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 05 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 06 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 07 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 08 מאי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 09 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 10 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 11 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 12 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 13 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 14 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 מאי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 18 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 19 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 20 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 21 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 22 מאי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 23 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 24 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 25 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 26 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 27 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 28 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 29 מאי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 31 מאי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 01 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 02 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 03 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 04 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 05 יוני
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 06 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 07 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 08 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 09 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 10 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 11 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 12 יוני
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 13 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 14 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 15 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 16 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 17 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 18 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 19 יוני
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 20 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 21 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 22 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 23 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 24 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 25 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 26 יוני
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 27 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 28 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 29 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 30 יוני
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 01 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 02 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 03 יולי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 04 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 05 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 06 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 07 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 09 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 10 יולי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 13 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 14 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 15 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 16 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 17 יולי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 18 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 19 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 20 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 21 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 22 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 23 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 24 יולי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 25 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 26 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 27 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 28 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 30 יולי
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 31 יולי
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 02 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 03 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 04 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 05 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 06 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 07 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 08 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 09 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 10 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 11 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 12 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 13 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 14 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 15 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 16 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 17 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 18 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 19 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 20 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 21 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 22 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 23 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 24 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 25 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 26 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 27 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 28 אוגוסט
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 29 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 31 אוגוסט
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 01 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 02 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 03 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 04 ספטמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 05 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 06 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 07 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 08 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 09 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 10 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 11 ספטמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 12 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 13 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 14 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 15 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 16 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 17 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 18 ספטמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 21 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 22 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 23 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 24 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 25 ספטמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 28 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 29 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 30 ספטמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 01 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 02 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 03 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 04 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 05 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 06 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 07 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 08 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 09 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 10 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 11 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 12 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 13 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 14 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 15 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 16 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 17 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 18 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 19 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 20 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 21 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 22 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 23 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 24 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 25 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 26 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 27 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 28 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 29 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 30 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 31 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 02 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 03 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 05 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 09 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 10 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 11 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 12 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 13 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 16 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 17 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 18 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 19 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 23 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 24 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 25 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 26 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 30 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 01 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 02 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 03 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 04 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 05 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 06 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 07 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 08 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 09 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 10 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 11 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 12 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 13 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 14 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 15 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 16 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 17 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 18 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 21 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 22 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 23 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 24 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 25 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 28 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 29 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 30 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 31 דצמבר
10:00

עוד מידע

  • E7N