סדרות אירועים מיוחדים

סדנת מחזור

מתי והיכן

אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 אוקטובר
10:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 אוקטובר
11:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 אוקטובר
12:00
אגף הנוער
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 16 אוקטובר
13:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 אוקטובר
14:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 אוקטובר
15:00
אגף הנוער
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 אוקטובר
10:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 אוקטובר
11:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 אוקטובר
12:00
אגף הנוער
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 אוקטובר
13:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 אוקטובר
14:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 אוקטובר
15:00

עוד מידע

  • E7N