מידע נוסף
"שמיטה-פריצת מסגרות ישראלית"
"שמיטה-פריצת מסגרות ישראלית"

מיכל גוברין

 

פרופ' מיכל גוברין,סופרת ובמאית, במסע דרך אוצרות המוזיאון בעקבות המתח הארצישראלי המתמיד בין אדמהושמים, בין היאחזות במקום ובין שמיטה רדיקלית שלו – רוחנית או פוליטית. נשוטטעם פסוקי המקרא וחוקי השמיטה מרצפת פסיפס קדומה באגף הארכיאולוגי ועד להדיםמפתיעים באגף האמנות הישראלית.

 

דברי פתיחה: שוע בן ארי, עוזרתלאוצרת ראשית, האגף לאמנויות

 

  • היציאה למפגש מביתן הכניסה. מומלץ להגיע עד 10:45.
  • כרטיסים באתר המוזיאון ובקופות. מספר הכרטיסים מוגבל, מומלץ להירשם מראש.

 

בשיתוף מוזיאון ישראל, ירושלים

הגדלה
  • E7N