"זה האמן"ארבעה אמנים ישראליים
סדרות אגף הנוער
סדרות אגף הנוער
ניסיון חוזר
ניסיון חוזר
מוזיאון ישראל