אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 02/07/2022
02/07/2022
שבת
10:00
אין לכם מזומן? רכשו את הדפדפת באמצעות הקוד (QR) במחיר 15 ש"ח
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/07/2022
שבת
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 03/07/2022
03/07/2022
יום א
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/07/2022
יום א
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 04/07/2022
04/07/2022
יום ב
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
04/07/2022
יום ב
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 05/07/2022
05/07/2022
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/07/2022
יום ג
16:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
05/07/2022
יום ג
16:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/07/2022
יום ג
17:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/07/2022
יום ג
17:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
05/07/2022
יום ג
17:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/07/2022
יום ג
18:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/07/2022
יום ג
18:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
05/07/2022
יום ג
18:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/07/2022
יום ג
19:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/07/2022
יום ג
19:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/07/2022
יום ג
20:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 06/07/2022
06/07/2022
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
06/07/2022
יום ד
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 07/07/2022
07/07/2022
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
16:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
17:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
17:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
18:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
18:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
19:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
19:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
07/07/2022
יום ה
20:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 08/07/2022
08/07/2022
יום ו
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/07/2022
יום ו
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/07/2022
יום ו
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/07/2022
יום ו
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/07/2022
יום ו
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/07/2022
יום ו
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/07/2022
יום ו
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/07/2022
יום ו
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 09/07/2022
09/07/2022
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/07/2022
שבת
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 10/07/2022
10/07/2022
יום א
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/07/2022
יום א
16:00
כפפות לבנות - מפגשים בזום
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 11/07/2022
11/07/2022
יום ב
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
11/07/2022
יום ב
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 12/07/2022
12/07/2022
יום ג
09:00
משיחיות וגאולה בספרות בית שני מס' 4602
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
16:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
12/07/2022
יום ג
16:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
17:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
17:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
12/07/2022
יום ג
17:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
18:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
18:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
12/07/2022
יום ג
18:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
19:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
19:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/07/2022
יום ג
20:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 13/07/2022
13/07/2022
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/07/2022
יום ד
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 14/07/2022
14/07/2022
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
14:00
כפפות לבנות - סיורים במוזיאון
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
16:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
17:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
17:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
18:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
18:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
19:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
19:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/07/2022
יום ה
20:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 15/07/2022
15/07/2022
יום ו
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/07/2022
יום ו
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/07/2022
יום ו
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/07/2022
יום ו
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/07/2022
יום ו
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/07/2022
יום ו
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/07/2022
יום ו
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/07/2022
יום ו
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 16/07/2022
16/07/2022
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/07/2022
שבת
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 17/07/2022
17/07/2022
יום א
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/07/2022
יום א
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 18/07/2022
18/07/2022
יום ב
09:00
קיצור תולדות האנושות מס' השתלמות 4601
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
18/07/2022
יום ב
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 19/07/2022
19/07/2022
יום ג
16:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
19/07/2022
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/07/2022
יום ג
16:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/07/2022
יום ג
17:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/07/2022
יום ג
17:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
19/07/2022
יום ג
17:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/07/2022
יום ג
18:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/07/2022
יום ג
18:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
19/07/2022
יום ג
18:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/07/2022
יום ג
19:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/07/2022
יום ג
19:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/07/2022
יום ג
20:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 20/07/2022
20/07/2022
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
20/07/2022
יום ד
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 21/07/2022
21/07/2022
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
16:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
17:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
17:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
18:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
18:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
19:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
19:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/07/2022
יום ה
20:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 22/07/2022
22/07/2022
יום ו
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/07/2022
יום ו
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/07/2022
יום ו
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/07/2022
יום ו
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/07/2022
יום ו
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/07/2022
יום ו
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/07/2022
יום ו
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/07/2022
יום ו
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 23/07/2022
23/07/2022
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/07/2022
שבת
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 24/07/2022
24/07/2022
יום א
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/07/2022
יום א
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 25/07/2022
25/07/2022
יום ב
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
25/07/2022
יום ב
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 26/07/2022
26/07/2022
יום ג
16:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
26/07/2022
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/07/2022
יום ג
16:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/07/2022
יום ג
17:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/07/2022
יום ג
17:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
26/07/2022
יום ג
17:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/07/2022
יום ג
18:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/07/2022
יום ג
18:00
סדנת מיחזור
אגף הנוער
26/07/2022
יום ג
18:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/07/2022
יום ג
19:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/07/2022
יום ג
19:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/07/2022
יום ג
20:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 27/07/2022
27/07/2022
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/07/2022
יום ד
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 28/07/2022
28/07/2022
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
16:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
17:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
17:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
18:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
18:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
19:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
19:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/07/2022
יום ה
20:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 29/07/2022
29/07/2022
יום ו
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/07/2022
יום ו
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/07/2022
יום ו
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/07/2022
יום ו
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/07/2022
יום ו
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/07/2022
יום ו
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/07/2022
יום ו
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/07/2022
יום ו
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 30/07/2022
30/07/2022
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
11:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
11:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
12:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
12:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
13:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
13:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
14:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
14:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
15:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
15:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/07/2022
שבת
16:00
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 31/07/2022
31/07/2022
יום א
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/07/2022
יום א
10:30
בחזרה לחלב: ביקור וירטואלי
מוזיאון ישראל - ירושלים