אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 21/10/2020
21/10/2020
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/10/2020
יום ד
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/10/2020
יום ד
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/10/2020
יום ד
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/10/2020
יום ד
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
21/10/2020
יום ד
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 22/10/2020
22/10/2020
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/10/2020
יום ה
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/10/2020
יום ה
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/10/2020
יום ה
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/10/2020
יום ה
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/10/2020
יום ה
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 24/10/2020
24/10/2020
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/10/2020
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/10/2020
שבת
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/10/2020
שבת
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/10/2020
שבת
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/10/2020
שבת
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/10/2020
שבת
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 27/10/2020
27/10/2020
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/10/2020
יום ג
17:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/10/2020
יום ג
18:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
27/10/2020
יום ג
19:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 28/10/2020
28/10/2020
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/10/2020
יום ד
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/10/2020
יום ד
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/10/2020
יום ד
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/10/2020
יום ד
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
28/10/2020
יום ד
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 29/10/2020
29/10/2020
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/10/2020
יום ה
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/10/2020
יום ה
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/10/2020
יום ה
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/10/2020
יום ה
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/10/2020
יום ה
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 31/10/2020
31/10/2020
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/10/2020
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/10/2020
שבת
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/10/2020
שבת
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/10/2020
שבת
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/10/2020
שבת
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/10/2020
שבת
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים