אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 01/12/2020
01/12/2020
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
01/12/2020
יום ג
17:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
01/12/2020
יום ג
18:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
01/12/2020
יום ג
19:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 02/12/2020
02/12/2020
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/12/2020
יום ד
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/12/2020
יום ד
11:00
כפפות לבנות
אולמות
02/12/2020
יום ד
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/12/2020
יום ד
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/12/2020
יום ד
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
02/12/2020
יום ד
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 03/12/2020
03/12/2020
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/12/2020
יום ה
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/12/2020
יום ה
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/12/2020
יום ה
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/12/2020
יום ה
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
03/12/2020
יום ה
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 05/12/2020
05/12/2020
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/12/2020
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/12/2020
שבת
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/12/2020
שבת
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/12/2020
שבת
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/12/2020
שבת
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
05/12/2020
שבת
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 08/12/2020
08/12/2020
יום ג
09:00
יום עיון מקוון: סגות שונות במגילות מדבר יהודה ,מס' השתלמות: 469
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/12/2020
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/12/2020
יום ג
17:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/12/2020
יום ג
18:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
08/12/2020
יום ג
19:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 09/12/2020
09/12/2020
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/12/2020
יום ד
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/12/2020
יום ד
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/12/2020
יום ד
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/12/2020
יום ד
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
09/12/2020
יום ד
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 10/12/2020
10/12/2020
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/12/2020
יום ה
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/12/2020
יום ה
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/12/2020
יום ה
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/12/2020
יום ה
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
10/12/2020
יום ה
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 12/12/2020
12/12/2020
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/12/2020
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/12/2020
שבת
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/12/2020
שבת
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/12/2020
שבת
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/12/2020
שבת
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
12/12/2020
שבת
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 13/12/2020
13/12/2020
יום א
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/12/2020
יום א
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/12/2020
יום א
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/12/2020
יום א
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/12/2020
יום א
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
13/12/2020
יום א
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 14/12/2020
14/12/2020
יום ב
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/12/2020
יום ב
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/12/2020
יום ב
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/12/2020
יום ב
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/12/2020
יום ב
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
14/12/2020
יום ב
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 15/12/2020
15/12/2020
יום ג
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/12/2020
יום ג
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/12/2020
יום ג
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/12/2020
יום ג
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/12/2020
יום ג
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/12/2020
יום ג
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
15/12/2020
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 16/12/2020
16/12/2020
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/12/2020
יום ד
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/12/2020
יום ד
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/12/2020
יום ד
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/12/2020
יום ד
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
16/12/2020
יום ד
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 17/12/2020
17/12/2020
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/12/2020
יום ה
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/12/2020
יום ה
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/12/2020
יום ה
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/12/2020
יום ה
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
17/12/2020
יום ה
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 19/12/2020
19/12/2020
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/12/2020
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/12/2020
שבת
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/12/2020
שבת
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/12/2020
שבת
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/12/2020
שבת
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
19/12/2020
שבת
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 21/12/2020
21/12/2020
יום ב
09:00
יום עיון מקוון: תקופת הבית הראשון והתקופה הרומית בארץ ישראל. מס השתלמות: 753
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 22/12/2020
22/12/2020
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/12/2020
יום ג
17:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/12/2020
יום ג
18:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
22/12/2020
יום ג
19:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 23/12/2020
23/12/2020
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/12/2020
יום ד
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/12/2020
יום ד
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/12/2020
יום ד
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/12/2020
יום ד
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
23/12/2020
יום ד
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 24/12/2020
24/12/2020
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/12/2020
יום ה
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/12/2020
יום ה
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/12/2020
יום ה
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/12/2020
יום ה
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
24/12/2020
יום ה
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 26/12/2020
26/12/2020
שבת
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/12/2020
שבת
10:30
כרטיסי כניסה לשבת
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/12/2020
שבת
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/12/2020
שבת
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/12/2020
שבת
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/12/2020
שבת
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
26/12/2020
שבת
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 29/12/2020
29/12/2020
יום ג
16:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/12/2020
יום ג
17:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/12/2020
יום ג
18:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
29/12/2020
יום ג
19:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 30/12/2020
30/12/2020
יום ד
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/12/2020
יום ד
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/12/2020
יום ד
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/12/2020
יום ד
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/12/2020
יום ד
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
30/12/2020
יום ד
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
אירועים ביום 31/12/2020
31/12/2020
יום ה
10:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/12/2020
יום ה
11:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/12/2020
יום ה
12:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/12/2020
יום ה
13:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/12/2020
יום ה
14:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים
31/12/2020
יום ה
15:00
כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל - ירושלים