כניסה למוזיאון

כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל

https://www.imj.org.il/sites/default/files/th-about2.jpg

מתי והיכן

מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שישי, 06 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 07 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 09 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 10 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שישי, 13 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 14 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 15 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 16 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 17 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 18 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 19 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שישי, 20 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 21 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 22 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 23 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 24 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 25 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 26 אוגוסט
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שישי, 27 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 28 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 30 אוגוסט
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 31 אוגוסט
10:00

עוד מידע

  • E7N