כניסה למוזיאון

כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל

מתי והיכן

מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 ספטמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 ספטמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 ספטמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 ספטמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 01 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 03 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 03 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 03 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 03 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 03 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 03 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 04 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 05 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 05 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 05 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 05 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 05 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 05 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 06 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 07 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 08 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 10 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 10 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 10 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 10 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 10 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 10 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 13 אוקטובר
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 13 אוקטובר
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 13 אוקטובר
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 13 אוקטובר
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 14 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 15 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 17 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 17 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 17 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 17 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 17 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 17 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 אוקטובר
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 אוקטובר
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 אוקטובר
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 20 אוקטובר
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 21 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 22 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 24 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 24 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 24 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 24 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 24 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 24 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוקטובר
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוקטובר
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוקטובר
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 27 אוקטובר
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 28 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 29 אוקטובר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 31 אוקטובר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 31 אוקטובר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 31 אוקטובר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 31 אוקטובר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 31 אוקטובר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 31 אוקטובר
15:00

עוד מידע

  • E7N