כניסה למוזיאון

כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל

מתי והיכן

מוזיאון ישראל - ירושלים
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 01 דצמבר
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 01 דצמבר
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 01 דצמבר
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 02 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 02 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 02 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 02 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 02 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 02 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 03 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 03 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 03 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 03 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 03 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 03 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 05 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 05 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 05 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 05 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 05 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 05 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 08 דצמבר
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 08 דצמבר
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 08 דצמבר
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 08 דצמבר
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 09 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 09 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 09 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 09 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 09 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 09 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 10 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 10 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 10 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 10 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 10 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 10 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 12 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 12 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 12 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 12 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 12 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 12 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 13 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 13 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 13 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 13 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 13 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום ראשון, 13 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 14 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 14 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 14 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 14 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 14 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 14 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 15 דצמבר
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 16 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 17 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 19 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 19 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 19 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 19 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 19 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 19 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 22 דצמבר
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 22 דצמבר
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 22 דצמבר
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 22 דצמבר
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 23 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 23 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 23 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 23 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 23 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 23 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 24 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 24 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 24 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 24 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 24 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 24 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 26 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 26 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 26 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 26 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 26 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 26 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 29 דצמבר
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 29 דצמבר
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 29 דצמבר
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 29 דצמבר
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 30 דצמבר
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 31 דצמבר
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 31 דצמבר
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 31 דצמבר
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 31 דצמבר
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 31 דצמבר
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 31 דצמבר
15:00

עוד מידע

  • E7N