כניסה למוזיאון

כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל

מתי והיכן

מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 09 מרץ
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 09 מרץ
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 09 מרץ
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 09 מרץ
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 10 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 10 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 10 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 10 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 10 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 10 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 11 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 11 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 11 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 11 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 11 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 11 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 13 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 13 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 13 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 13 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 13 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 13 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 16 מרץ
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 16 מרץ
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 16 מרץ
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 16 מרץ
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 17 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 17 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 17 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 17 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 17 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 17 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 18 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 18 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 18 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 18 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 18 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 18 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 20 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 20 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 20 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 20 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 20 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 20 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 23 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 23 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 23 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 23 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 23 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 23 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 24 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 24 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 24 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 24 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 24 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 24 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 25 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 25 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 25 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 25 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 25 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 25 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 27 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 27 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 27 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 27 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 27 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 27 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 29 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 29 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 29 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 29 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 29 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שני, 29 מרץ
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 30 מרץ
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 30 מרץ
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 30 מרץ
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 30 מרץ
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 31 מרץ
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 31 מרץ
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 31 מרץ
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 31 מרץ
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 31 מרץ
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 31 מרץ
15:00

עוד מידע

  • E7N