כניסה למוזיאון

כרטיסי כניסה - מוזיאון ישראל

https://www.imj.org.il/sites/default/files/th-about2.jpg

מתי והיכן

מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 18 מאי
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 18 מאי
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 18 מאי
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 18 מאי
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 מאי
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 מאי
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 מאי
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 מאי
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 מאי
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 19 מאי
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 מאי
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 מאי
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 מאי
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 מאי
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 מאי
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 20 מאי
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 22 מאי
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 22 מאי
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 22 מאי
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 22 מאי
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 22 מאי
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 22 מאי
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 25 מאי
16:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 25 מאי
17:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 25 מאי
18:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום שלישי, 25 מאי
19:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 מאי
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 מאי
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 מאי
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 מאי
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 מאי
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום רביעי, 26 מאי
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 מאי
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 מאי
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 מאי
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 מאי
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 מאי
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
יום חמישי, 27 מאי
15:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 29 מאי
10:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 29 מאי
11:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 29 מאי
12:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 29 מאי
13:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 29 מאי
14:00
מוזיאון ישראל - ירושלים
יש כרטיסים
שבת, 29 מאי
15:00

עוד מידע

  • E7N