סדרות אירועים מיוחדים

סדנת מיחזור

https://www.imj.org.il/sites/default/files/events/thumbs/th-recycle-1001_0.jpg

מתי והיכן

אגף הנוער
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 אוגוסט
10:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 אוגוסט
11:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 אוגוסט
12:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 אוגוסט
13:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שני, 09 אוגוסט
10:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שני, 09 אוגוסט
11:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שני, 09 אוגוסט
12:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שני, 09 אוגוסט
13:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שלישי, 10 אוגוסט
16:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שלישי, 10 אוגוסט
17:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שלישי, 10 אוגוסט
18:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 אוגוסט
10:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 אוגוסט
11:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 אוגוסט
12:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 אוגוסט
13:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 אוגוסט
10:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 אוגוסט
11:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 אוגוסט
12:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 אוגוסט
13:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 אוגוסט
10:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 אוגוסט
11:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 אוגוסט
12:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 אוגוסט
13:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שני, 30 אוגוסט
10:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שני, 30 אוגוסט
11:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שני, 30 אוגוסט
12:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שני, 30 אוגוסט
13:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שלישי, 31 אוגוסט
16:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שלישי, 31 אוגוסט
17:00
אגף הנוער
יש כרטיסים
יום שלישי, 31 אוגוסט
18:00

עוד מידע

  • E7N