כניסה למוזיאון אירועים מיוחדים

כניסה למוזיאון 2017

מתי והיכן

כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 23 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 24 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 25 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 26 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 27 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 28 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 30 אוקטובר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 31 אוקטובר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 02 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 03 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 04 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 05 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 06 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 07 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 08 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 09 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 10 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 11 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 12 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 13 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 14 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 15 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 16 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 17 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 18 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 19 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 20 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 21 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 22 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 23 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 24 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 25 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 26 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 27 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 28 נובמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 29 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 נובמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 01 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 02 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 03 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 04 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 05 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 06 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 07 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 08 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 09 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 10 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 11 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 12 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 13 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 14 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 15 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 16 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 17 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 18 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 19 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 20 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 21 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 22 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 23 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 24 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שני, 25 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שלישי, 26 דצמבר
16:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום רביעי, 27 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום חמישי, 28 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום שישי, 29 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
שבת, 30 דצמבר
10:00
כניסה למוזיאון
יש כרטיסים
יום ראשון, 31 דצמבר
10:00

עוד מידע

  • E7N